66570081-3
ورود به ناحیه کاربری
نماینده بیمه آسیا

مرکز مشاوره شغلی ایرانمهر

کارفرمايان و کارجويان ميتوانند موقعيتهاي کاري مورد نظر را همراه با
شرايط و تخصصهاي مربوطه بصورت ثبت نام در سايت ایران کاریاب، ارسال
ايميل، تماس تلفني و يا ثبت نام در سایت با مشاورين ما مطرح نمايند.

نماینده بیمه آسیا

مرکز مشاوره شغلی ایرانمهر

کارفرمایان و کارجویان مهمترین عنصر، در محدوده کار ما هستند.
آنها بخشی از کار ما نیستند بلکه هدف کار ما هستند.
آنها بیگانه نیستند بخشی از ما هستند.
اعتماد شما مسئولیت ما را سخت تر می کند.

نماینده بیمه آسیا

مرکز مشاوره شغلی ایرانمهر

اهداف ما:
1-اعزام مناسبترین نیرو در کوتاهترین فرصت
2- حذف هزینه و زمان جهت جستجوی نیروی کار برای کارفرما
3- ارائه خدمات مشاوره ای بیمه تامین اجتماعی

جدیدترین اخبار